API

OnPays API benyttes, hvis man ønsker at integrere OnPay i en løsning som ikke i forvejen er understøttet direkte via plugins mv., eller hvis der er behov for særlig funktionalitet. En programmør vil i så fald skrive en integration, som kan formidle handlinger og udveksling af information i forbindelse med afvikling af transaktioner imellem den pågældende løsning og OnPay.

Dokumentationen til OnPays API finder du via nedenstående link. Dokumentationen indeholder bl.a. formaterede kodeeksempler i flere programmeringssprog med tilhørende forventede output, statuskoder og testkort mv.

Link til OnPay API dokumentation: API dokumentation

Introduktion til Oauth2 og Tokens: Om Oauth2

API dokumentation