Ordforklaringer

Der benyttes en del fremmedord på både dansk og engelsk, når det drejer sig om terminologien bag internethandel. Derfor har vi lavet en liste i prioriteret rækkefølge med forklaringer til de ord og forkortelser der typisk anvendes i forbindelse med betaling online.

Ord Forklaring
3D-Secure Verificering af betaling via SMS-kode eller en verificeringsapp. Håndteres overordnet af kortudstederen.
Acquirers Indløsere (i flertal). Der kræves en indløsningsaftale for at tage imod online betalinger.
ACS Står for Access Control Server og benyttes i forbindelse med 3D-Secure.
API Står for Application Programming Interface og benyttes, når en programmør vil kode op imod OnPay.
Capture Gennemførsel af en godkendt transaktion (markeres med ”Approved” i loggen, hvis godkendt).
Dankort Secured by Nets Verificering af Dankort med MitID.
Dataansvarlig Den butiksførende/webshopejeren.
Databehandler I dette tilfælde OnPay.
Datasubjekt Kortholder/slutkunden.
Indløser Instansen hvorigennem indløsningsaftalen oprettes, f.eks. Nets.
Indløsningsaftale Aftale om modtagelse af betalinger via betalingskort igennem en indløser.
Kortholder Slutkunden (den som holder kortet i hånden).
Liability shift Dækning ved økonomisk tab pga. svindel.
PSP Står for Payment Service Provider og er lig med den service OnPay tilbyder.
SCA Står for Strong Customer Authentication. Det kræves for alle EU betalinger, og opnås typisk gennem 3D Secure. SCA kan i visse tilfælde også opnås ved at betale med en wallet-service.
SSL Står for Secure Sockets Layer, der overordnet er samme princip som TLS.
Statuskoder Resultatet af kommunikationen mellem OnPay og indløseren (f.eks Nets) i forenklet form.
TLS Står for Transport Layer Security, der dækker over sikker (krypteret) kommunikation mellem systemer på internettet mv.
URL Står for Uniform Resource Locator og svarer i folkemunde til udtrykket ”web-adresse”.

Bemærk: Information vedr. dækning af evt. svindel på transaktioner udført med hhv. Dankort Secured by Nets og 3D-Secure: Nets har ikke liability shift (dækning) ved svindel gennemført på transaktioner igennem Dankort Secured by Nets. Dette er derimod tilfældet ved evt. svindel på transaktioner gennemført med 3D-Secure.

* Beløbsgrænsen kan sænkes ved mistanke om svindel på et givent betalingskort. Denne beslutning varetages af indløseren og kan ikke justeres i OnPay.