Betalinger

Under menupunktet Betalinger finder du oversigten over dine transaktioner i deres forskellige stadier: Afventende, Gennemførte osv. Se forklaring af betalingsstatus for yderligere information.

Transaktions-oversigt

Bemærk: Det er muligt at gennemføre eller annullere hele beløbet på én eller flere transaktioner direkte fra listen, i oversigten.

Handling i transaktions-oversigt

Ved gennemførelse eller annullering af enkelte transaktioner på hele beløbet benyttes knapperne, der vises til højre i listen når markøren flyttes hen over den pågældende transaktion.

Markeres mere end én transaktion (via flueben i vestre side af listen), vises et overordnet sæt knapper i toppen af siden, hvor det ligeledes er muligt at foretage ovenstående handlinger.

Refunder i transaktions-oversigt

Er en transaktion gennemført, kan den ligeledes refunderes via oversigten, hvis hele beløbet ønskes refunderet.

Klik på transaktionsnummeret ud for en given transaktion for at gå til siden med detaljer for den pågældende transaktion. På denne side forefindes generelle informationer om transaktionen og transaktionsforløbet (Log), samt muligheden for at lave delhævninger og delrefunderinger.

Transaktion oversigt

Ønsker man ikke at hæve det fulde beløb, men lave en delhævning, benyttes knappen ”Hæv transaktion”. Herefter bliver man præsenteret for en dialog, hvor det er muligt at indtaste det ønskede beløb, som ønskes hævet. Delhævningen vil herefter figurere i listen for gennemførte transaktioner.

Hæv transaktion

Bemærk: Det er kun muligt at indsætte et beløb, som er mindre eller lig med det beløb, som er godkendt på transaktionen. Man kan med andre ord ikke hæve flere penge, end kortholder har godkendt ved transaktionens oprettelse.

Ønsker man at ændre transaktionsbeløbet permanent, gøres dette via knappen ”Ændre beløb”. Denne funktion kan i særlige tilfælde benyttes, f.eks. hvis systemet som er koblet op imod OnPay, fordrer dette.

Ændre beløb på transaktion

Bemærk: Denne ændring er permanent, og det er kun muligt at indsætte et beløb, som er mindre eller lig med det beløb, som er godkendt på transaktionen.

Det er ligeledes muligt at delrefundere en transaktion, som er blevet gennemført. Dette gøres ved at klikke på knappen ”Refunder transaktion” (vises kun, hvis transaktionen er gennemført). Her vil man igen blive præsenteret for en dialog, som giver mulighed for at specificere beløbet som ønskes refunderet: Refunder beløb på transaktion


Betalings-status (herunder hændelser og statuskoder)


Forklaring af betalingsstatus

Status Forklaring
Afventer Transaktioner som afventer handling.
Gennemført Transaktioner som er enten fuldt eller delvist gennemført eller refunderet.
Refunderet Transaktioner som enten er fuldt eller delvist refunderet.
Annulleret Annullerede transaktioner.
Afvist Afviste transaktioner (se statuskoder herunder for yderligere information).
Ikke fuldført Transaktioner som kortholder har påbegyndt, men ikke afsluttet.

Bemærk: Refunderede transaktioner vil ligeledes være at finde under Gennemførte transaktioner, da transaktionen som udgangspunkt er gennemført.

Forklaring af hændelser

Følgende hændelser ses under transaktionsdetaljer samt i loggen og benyttes til at få et overblik over forløbet på en given transaktion.

Transaktion log

Handling Forklaring
create Transaktion oprettet.
acs Transaktionen kørt igennem 3D Secure.
authorize Transaktionen forsøgt godkendt.
capture Transaktionen forsøgt hævet.
cancel Transaktionen forsøgt annulleret.
refund Transaktionen forsøges refunderet.

Bemærk: Resultatet af ovenstående hændelser vises med en statuskode og beskrivelse, der viser om hændelsen er blevet godkendt eller er fejlet. Eksempler på fejl kunne f.eks være, at kortholders kreditkort ikke længere er aktivt, eller, at en transaktion er blevet forældet mv.

Statuskoder

OnPay benytter statuskoder til at indikere hændelser i transaktionsforløbet. Statuskoder er resultatet af kommunikationen mellem OnPay og indløseren (f.eks Nets).

På følgende link forefindes en række statuskoder baseret på opsætning af OnPay til en indløsningsaftale igennem Nets: Action and error codes


Søgning i betalinger

I søgefunktionen, som du finder under menuen Transaktioner, er det muligt, ud over transaktions- og ordrenummer, at søge på status og datointerval.

Transaktions-søgning