Kom i gang med OnPay


Login og nulstilling af adgangskode

OnPays kontrolpanel benyttes til opsætning af indløsningsaftale og administration af transaktioner mv.

For at tilgå OnPay kontrolpanelet logges ind via nedenstående link med den e-mailadresse og adgangskode, som blev tildelt ved oprettelse af dit OnPay abonnement.

Log ind via: https://manage.onpay.io

Log ind

Bemærk: Har man glemt sin adgangskode, nulstilles denne via linket ”Glemt din adgangskode?” på login siden. Her indtastes den e-mailadresse, som er associeret med OnPay abonnement.

Ved fuldført login vises OnPays velkomstside, hvor du kan få et overblik over dine afventende transaktioner og din månedlige omsætning, samt servicemeddelelser fra OnPay.

Velkomstside

Bemærk: Du bedes oplyse dit Gateway ID ved support henvendelse. Dette ID hører til din specifikke OnPay løsning og findes nederst under venstre-menuen.

Brugeradministration

Under menuen Indstillinger finder du menupunktet Brugere. Herunder findes oversigten over oprettede brugere med brugernavn og e-mailadresse.
Det er muligt at invitere brugere, hvis man ønsker, at flere personer skal have adgang til at administrere transaktioner, se statistik mv. Dette gøres ligeledes fra brugerpanelet.

Bruger oversigt

Bemærk: Inviterede brugere får en mail, om at de er inviteret. Hvis en bruger er tilknyttet mere end én gateway, vil brugeren blive præsenteret for en liste med gateways, når der logges ind.

Betalinger (Transaktioner)

I menuen Betalinger finder du oversigten over dine transaktioner i deres forskellige stadier: Afventende, gennemførte mv. Se forklaring af betalingsstatus, for yderligere information.

Transaktions-oversigt

Bemærk: Det er muligt at gennemføre eller annullere hele beløbet på én eller flere transaktioner direkte fra listen, i oversigten.

Handling i transaktions-oversigt

Ved gennemførelse eller annullering af enkelte transaktioner på hele beløbet benyttes knapperne, der fremkommer til højre i listen, når markøren flyttes hen over den pågældende transaktion.

Markeres mere end én transaktion (via flueben i vestre side af listen), vises et overordnet sæt knapper i toppen af siden, hvor det ligeledes er muligt at foretage ovenstående handlinger.

Refunder i transaktions-oversigt

Er en transaktion gennemført, kan den ligeledes refunderes via oversigten, hvis hele beløbet ønskes refunderet.

Klik på transaktionsnummeret ud for en given transaktion for at gå til siden med detaljer for den pågældende transaktion. På denne side forefindes generelle informationer om transaktionen og transaktionsforløbet (Log), samt muligheden for at lave delhævninger og delrefunderinger.

Transaktion oversigt

Ønsker man ikke at hæve det fulde beløb, men lave en delhævning, benyttes knappen ”Hæv transaktion”. Herefter bliver man præsenteret for en dialog, hvor det er muligt at indtaste det ønskede beløb, som ønskes hævet. Delhævningen vil herefter figurere i listen for gennemførte transaktioner.

Hæv transaktion

Bemærk: Det er kun muligt at indsætte et beløb, som er mindre eller lig med det beløb, som er godkendt på transaktionen. Man kan med andre ord ikke hæve flere penge, end kortholder har godkendt ved transaktionens oprettelse.

Ønsker man at ændre transaktionsbeløbet permanent, gøres dette via knappen ”Ændre beløb”. Denne funktion kan i særlige tilfælde benyttes, f.eks. hvis systemet som er koblet op imod OnPay, fordrer dette.

Ændre beløb på transaktion

Bemærk: Denne ændring er permanent, og det er kun muligt at indsætte et beløb, som er mindre eller lig med det beløb, som er godkendt på transaktionen.

Det er ligeledes muligt at delrefundere en transaktion, som er blevet gennemført. Dette gøres ved at klikke på knappen ”Refunder transaktion” (vises kun, hvis transaktionen er gennemført). Her vil man igen blive præsenteret for en dialog, som giver mulighed for at specificere beløbet som ønskes refunderet: Refunder beløb på transaktion


Betalings-status (herunder hændelser og statuskoder)


Forklaring af betalingsstatus

Status Forklaring
Afventer Transaktioner som afventer handling.
Gennemført Transaktioner som er enten fuldt eller delvist gennemført eller refunderet.
Refunderet Transaktioner som enten er fuldt eller delvist refunderet.
Annulleret Annullerede transaktioner.
Afvist Afviste transaktioner (Se statuskoder herunder for yderligere information).
Ikke fuldført Transaktioner som kortholder har påbegyndt, men ikke afsluttet.
Bemærk: Refunderede transaktioner vil ligeledes være at finde under Gennemførte transaktioner, da transaktionen som udgangspunkt er gennemført.

Forklaring af hændelser

Følgende hændelser ses under transaktionsdetaljer samt i loggen og benyttes til at få et overblik over forløbet på en given transaktion.

Transaktion log

Handling Forklaring
create Transaktion oprettet.
acs Transaktionen kørt igennem 3D Secure.
authorize Transaktionen forsøgt godkendt.
capture Transaktionen forsøgt hævet.
cancel Transaktionen forsøgt annulleret.
refund Transaktionen forsøges refunderet.
Bemærk: Resultatet af ovenstående hændelser vises med en statuskode og beskrivelse, der viser, om hændelsen er blevet godkendt eller er fejlet. Eksempler på fejl kunne f.eks være, at kortholders kreditkort ikke længere er aktivt, eller at en transaktion er blevet forældet mv.

Statuskoder

OnPay benytter statuskoder til at indikere hændelser i transaktionsforløbet. Statuskoder er resultatet af kommunikationen mellem OnPay og indløseren (f.eks Nets).

På følgende link forefindes en række statuskoder baseret på opsætning af OnPay til en indløsningsaftale igennem Nets: Action and error codes


Søgning i betalinger

I søgefunktionen, som du finder under menuen Transaktioner, er det muligt, ud over transaktions- og ordrenummer, at søge på status og datointerval.

Transaktions-søgning


Abonnementer

Abonnementer i OnPay er betalinger, der kan gentages med interval, som er forhåndsgodkendt af kortholder. Vær dog opmærksom på, at dette er et produkttilkøb, som skal tilføjes dit OnPay abonnement, før dette bliver tilgængeligt i kontrolpanelet.

Abonnementer tilgås på samme måde som transaktioner og findes med følgende statusser:

Status Forklaring
Aktiv Aktivt abonnement.
Udløbet/opsagt Abonnementet er udløbet/opsagt.

Det er ligeledes muligt at søge i abonnementer med ordre- og transaktionsnummer på ovennævnte statusser.

Bemærk: Hvis et abonnement er udløbet eller annulleret, skal dette oprettes på ny, dvs. kortholder skal bestille et nyt abonnement, hvis dette ønskes genoprettet.

Statistikker

Under menuen Statistikker findes statistik for omsætning og antal transaktioner. Benytter man flere valuta, er det muligt at slå en eller flere valuta fra ved at klikke på den pågældende valutas ikon i toppen af visningen.

Statistik oversigt

Bemærk: Statistik tager ikke højde for den relative værdi af valuta, men viser kun relative tal i graferne.

Opsætning


Nets

Når aftalen er oprettet ved indløseren, modtages én eller flere mails, alt efter hvilke korttyper der er tilknyttet aftalen. Et eksempel på en sådan mail kan ses herunder:

Nets eksempel mail

Bemærk: Aftalen er først aktiv 24 timer efter oprettelse ved Nets. Herefter vil den kunne sættes op i OnPay.

Aftalen indeholder en række værdier, baseret på de korttyper, der er tilknyttet aftalen:

Felt Forklaring
Terminaloperatør Forretningsnummer (også kaldet Terminal ID, eller TOF): Er relateret til både Dankort og Internationale kort. Indløsningsaftalen ved Nets er baseret på Terminal ID'et og skal benyttes ved kontakt til Nets.
Branchekode Relateret til både Dankort og internationale kort.
Internationalt forretningsnummer Relateret til internationale kort.
*Visa og MasterCard Bin Relateret til internationale kort.
American Express ID Relateret til American Express.
* Visa og MasterCard Bin numrene er indløserens unikke ID over for hhv. Visa og MasterCard. De benyttes primært i forbindelse med 3D-Secure, når OnPay henvender sig til hhv. Visa eller MasterCard for at finde frem til, hvor kortholder skal sendes hen, med henblik på gennemførelse af 3D-Secure.

Oplysningerne fra indløseren (som vist ovenfor) indsættes i OnPay under menupunktet Indløsere, hvilket findes under Indstillinger i venstre menuen:

Indløser Nets

Når du aktiverer indløseren får du mulighed for, at vælge hvilke kort, der skal benytte indløseren ved betaling:

Kortopsætning Nets

Når informationerne er sat ind i OnPay, og indløseren er aktiveret, er det tid til at teste opsætningen med et testkort. Testkort finder du i OnPays dokumentation via følgende link: Test data

Bemærk: For at benytte testkort i OnPay skal Testtilstand være aktiveret. Du finder denne indstilling under menupunktet Generelle indstillinger (Se Indstillinger for yderligere information). Produktionstilstand er OnPays aktive tilstand for modtagelse af betalinger. For mere information vedr. hændelses- og fejlkoder, se venligst under Betalingsstatus i denne manual.

Understøttede indløsere i OnPay

Indløser Forklaring
Nets/Teller Ja
Clearhaus Ja
Bambora Ja
Swedbank Pay Ja
MobilePay Ja, som tilkøb til dit OnPay abonnement.
ViaBill Ja
Anyday Split Ja
Dankort Secured by Nets Ja

Tilpasning af betalingsvindue

Det er muligt at tilpasse sit betalingsvindue til sin virksomheds profil. Dette gøres via menupunktet "Betalingsvindue" under "Indstillinger". Klik på "Nyt vindue", og sæt Firmanavn, farve på vindue, evt. logo og beskrivelser:

Betalingsvindue

Ønsker du at indsætte dit firmalogo i MobilePay dialogen, gøres dette under Wallets, som du finder under samme menu som ovenstående: MobilePay indstillinger


Indstillinger

I menupunktet Generelle indstillinger findes en oversigt over de aktuelle informationer for dit OnPay abonnement. Det er ligeledes herinde, at OnPay sættes i hhv. Produktionstilstand og Testtilstand. Se opsætning for yderligere information om ovenstående tilstande.

Indstillinger


Log

Det er muligt at søge i OnPays log på transaktionsnummer, abonnementsnummer, ordre ID eller IP-adresse ud fra en række handlinger, som afspejler de statusser, der findes under Transaktioner og Abonnementer.

Log søgning


API dokumentation

OnPays API benyttes, hvis man ønsker at integrere OnPay i en special løsning. En programmør vil typisk skrive et stykke software, som kan formidle handlinger og udveksling af information i forbindelse med afvikling af transaktioner imellem den pågældende løsning og OnPay.

Dokumentationen til OnPays API finder du via nedenstående link. Dokumentationen indeholder bl.a. formaterede kodeeksempler i flere programmeringssprog med tilhørende forventede output, statuskoder og testkort mv.

Link til OnPay API dokumentation: API dokumentation

Introduktion til Oauth2 og Tokens: Om Oauth2

API dokumentation


Ordforklaring

Der benyttes en del fremmedord på både dansk og engelsk, når det drejer sig om terminologien bag internethandel. Derfor har vi lavet en liste i prioriteret rækkefølge med forklaringer til de ord og forkortelser, der typisk anvendes i forbindelse med betaling online.

Ord Forklaring
3D-Secure Verificering af internationale betalingskort via SMS-kode (*beløbsgrænse 2000 DKK).
Acquirers Indløsere. Der refereres ofte til flere indløsere med denne betegnelse.
ACS Står for Access Control Server og benyttes i forbindelse med 3D-Secure.
API Står for Application Programming Interface og benyttes, når en programmør vil kode op imod OnPay.
Capture Hævning af en godkendt transaktion (markeres med ”Approved” i loggen, hvis godkendt).
Dankort Secured by Nets Verificering af Dankort via SMS-kode (beløbsgrænse 450 DKK).
Dataansvarlig Den butiksførende/Webshopejeren.
Databehandler I dette tilfælde OnPay.
Datasubjekt Kortholder/Slutkunden.
Indløser Instansen hvorigennem indløsningsaftalen oprettes, f.eks. Nets.
Indløsningsaftale Aftale om modtagelse af betalinger via betalingskort igennem en indløser.
Kortholder Slutkunden (den som holder kortet i hånden).
Liability shift Dækning ved økonomisk tab pga. svindel.
PSP Står for Payment Service Provider og er lig med den service OnPay tilbyder.
SSL Står for Secure Sockets Layer, der overordnet er samme princip som TLS.
Statuskoder Resultatet af kommunikationen mellem OnPay og indløseren (f.eks Nets) i forenklet form.
TLS Står for Transport Layer Security, der dækker over sikker (krypteret) kommunikation mellem systemer på internettet mv.
URL Står for Uniform Resource Locator og svarer i folkemunde til udtrykket ”web-adresse”.
Bemærk: Information vedr. dækning af evt. svindel på transaktioner udført med hhv. Dankort Secured by Nets og 3D-Secure: Nets har ikke liability shift (dækning) ved svindel gennemført på transaktioner igennem Dankort Secured by Nets. Dette er derimod tilfældet ved evt. svindel på transaktioner igennem 3D-Secure.
* Beløbsgrænsen kan sænkes ved mistanke om svindel på et givent betalingskort. Denne beslutning varetages af indløseren og kan ikke justeres i OnPay.